Moja miłość równie jest głęboka jak morze, równie jak ono bez końca. Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu. William Szekspir

Wzór na liczbę kwasową

Wzór na liczbę kwasową ma postać:

\(LK=\cfrac{v\cdot 5,61\cdot n}{m}\)

gdzie:

\(LK\) - liczba kwasowa \([cm^3\cdot mol]\),

\(v\) - objętość roztworu KOH zużytego do miareczkowania \([cm^3]\),

\(5,61\) - ilość KOH zawartego w 1cm3 0,1 n roztworu w [mg],

\(n\) - miano roztworu KOH \([\frac{g}{cm^3}]\),

\(m\) - naważka badanej próbki \([g]\).