"Nie wolno zmuszać do wierzenia, ponieważ wiara musi pochodzić z wolnej woli" Tomasz

Wzór na liczbę segmentów Kuhna w łańcuchu

Wzór na liczbę segmentów Kuhna w łańcuchu ma postać:

\(N=n\sqrt{\left ( \dfrac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}\dfrac{1-\eta}{1+\eta} \right )}\)

gdzie:

\(N\) - liczba segmentów Kuhna w łańcuchu,

\(n\) - ilość wiązań w łańcuchu,

\(\alpha\) - kąt wartościowości,

\(\eta\) - sztywność łańcucha.