Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej. Mikołaj Kopernik

Wzór na miano roztworu (titrantu)

Wzór na miano roztworu (titrantu) ma postać:

\(T_B=\cfrac{m_B}{V}\)

gdzie:

\(T_B\) - miano roztworu \([\cfrac{g}{ml}]\),

\(m_B\) - masa oznaczanej substancji \([g]\),

\(V\) - objętość titrantu \([ml]\).