"Miłość, która mnie uszczęśliwia to taka, którą mogę dzielić z tobą." Don Miguel Ruiz

Wzór na moduł krzemianowy

Wzór na moduł krzemianowy ma postać:

\(M_k=\cfrac{X_{SiO_2}}{X_{Na_2O}}\cdot 1,032\)

gdzie:

\(M_k\) - moduł krzemianowy,

\(X_{SiO_2}\) - procent wagowy SiO2,

\(X_{Na_2O}\) - procent wagowy Na2O,

\(1,032\) - iloraz mas molowych obu tlenków.