Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na naprężenie styczne przy ściance kapilary

Wzór na naprężenie styczne przy ściance kapilary ma postać:

\(\tau_w=\cfrac{R\Delta p}{2L}\)

gdzie:

\(\tau_w\) - naprężenie styczne przy ściance kapilary \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\Delta p\) - spadek ciśnienia \([Pa]\),

\(L\) - długość kapilary \([m]\),

\(R\) - promień kapilary \([m]\).