"Nie chcę zguby twego dziecka" Rozmowa Abrahama (Syn) z Głosem (Duch) Boga (Ojciec)

Parametr rozpuszczalności Hildenbranda - wzór

Parametr rozpuszczalności Hildenbranda wyraża się wzorem:

\(\delta=\delta_d+\delta_0+\delta_a+\delta_h\)

gdzie:

\(\delta\) - parametr rozpuszczalności Hildenbranda,

\(\delta_d\) - jest miarą oddziaływań dyspersyjnych Londona,

\(\delta_0\) - jest miarą oddziaływań dipolowych,

\(\delta_a\) - jest miarą protonoakceptorowych oddziaływań rozpuszczalnika,

\(\delta_b\)- jest miarą protonodonorowych oddziaływań rozpuszczalnika.