Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Parametr rozpuszczalności - wzór

Wzór na parametr rozpuszczalności ma postać:

\(\delta^2=E_K\cfrac{\rho}{M}\)

gdzie:

\(\delta\) - parametr rozpuszczalności \([\left(\cfrac{cal}{cm^3}\right)^\frac{1}{2}]\),

\(E_K\) - energia kohezji molarnej \([\cfrac{cal}{mol}]\),

\(\rho\) - gęstość \([\cfrac{g}{cm^3}]\),

\(M\) - ciężar cząsteczkowy \([\cfrac{g}{mol}]\).