Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na pK

Wzór na pK ma postać:

\(pK=-\log K\)

gdzie:

\(pK\) - ujemny logarytm dziesiętny ze stałej równowagi K,

\(K\) - stała równowagi reakcji odwracalnych.

Taka postać jest bardzo przydatna, gdyż stałe równowagi przyjmują w wielu reakcjach bardzo małe lub bardzo duże wielkości (np. rzędu 10-6 lub 104