"Pragnienie zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest najpotężniejszym dążeniem ludzi." Erich Fromm

Wzór na pojemność cieplną układu kalorymetrycznego

Wzór na pojemność cieplną układu kalorymetrycznego ma postać:

\(K=\sum mc\)

gdzie:

\(K\) - pojemność cieplna układu kalorymetrycznego \([\frac{J}{K}]\),

\(m\) - masa każdej części składowej kalorymetru \([kg]\),

\(c\) - ciepło właściwe każdej części składowej kalorymetru \([\frac{J}{kg\cdot K}]\).