"Moja miłość równie jest głęboka jak morze, równie jak ono bez końca. Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu." William Szekspir

Wzór na polaryzowalność

Wzór na polaryzowalność ma postać:

\(\alpha =\dfrac{\mu}{E}\)

gdzie:

\(\alpha\) - polaryzowalność \([\cfrac{C\cdot m^2}{V}]\),

\(\mu\) - moment dipolowy \([C\cdot m]\),

\(E\) - natężenie pola elektrycznego \([\cfrac{V}{m}]\).