Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Prawo Hooke'a - wzór

Wzór na prawo Hooke'a ma postać:

\(F=-fq\)

gdzie:

\(F\) - siła wychylająca atomy ze stanu równowagi \([N]\),

\(q\) - wychylenie atomów \([m]\),

\(f\) - współczynnik proporcjonalności, zwany stałą siłową \([\frac{N}{m}]\).