"W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory." Jiddu Krishnamurti

Prawo rozcieńczeń Ostwalda

Prawo rozcieńczeń Ostwalda opisuje zależność między stałą dysocjacji i stopniem dysocjacji, dla kwasów jednoprotonowych i zasad jednowodorotlenowych ma postać:

\(K = \dfrac{\alpha^2 \cdot C_o}{1- \alpha}\)

Dla słabych elektrolitów można zastosować wzór uproszczony, który ma postać:

\((1 - \alpha) \approx 1\)

\(K = \alpha^2 \cdot C_o\)

Wyjaśnienie symboli:

\(K\) - stała dysocjacji \([-]\)

\(\alpha\) - stopień dysocjacji wyrażony w postaci ułamka dziesiętnego

\(C_o\) - stężenie początkowe \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny


Wzory na stopień dysocjacji

Wzór na stałą dysocjacji (stałą równowagi reakcji dysocjacji)