Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert Einstein

Wzór na prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy

Wzór na prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy ma postać:

\(p_r=N_rp_r^o\)

gdzie:

\(p_r\) - prężność pary nad roztworem ciała stałego w cieczy \([Pa]\),

\(N_r\) - ułamek molowy rozpuszczalnika \([-]\),

\(p_r^o\) - prężność pary czystego rozpuszczalnika w danej temperaturze \([Pa]\).