W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na średni ciężar cząsteczkowy (metoda grup końcowych)

Wzór na średni ciężar cząsteczkowy (wyznaczany metodą grup końcowych) ma postać:

\(M_n=\cfrac{2\cdot m \cdot 1000}{V_1\cdot N_1+\left(V_2-V\right)\cdot N_2}\)

gdzie:

\(M_n\)- średni ciężar cząsteczkowy \([g]\),

\(m\) - masa polimeru \([mg]\),

\(V_1\) – objętość kwasu zużytego na miareczkowanie \([cm^3]\), 

\(V_2\) – objętość zasady zużytej na miareczkowanie \([cm^3]\), 

\(V\) – objętość zasady zużytej na miareczkowanie w tzw. „ślepej” próbie \([cm^3]\), 

\(N_1\) – stężenie roztworu kwasu \([\frac{g}{cm^3}]\),

\(N_2\) – stężenie roztworu zasady \([\frac{g}{cm^3}]\).