"Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy" Mahomet

Wzór na średnią kwadratową odległości końców łańcucha makrocząsteczki

Wzór na średnią kwadratową odległości końców łańcucha makrocząsteczki ma postać:

\(\left \langle h^2 \right \rangle=nl^2\dfrac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}\cdot\dfrac{1+\eta}{1-\eta}\)

gdzie:

\(\left \langle h^2 \right \rangle\) - średnia kwadratowa odległości końców łańcucha makrocząsteczki \([m]\),

\(n\) - liczba wiązań w łańcuchu \([-]\),

\(l\) - długość wiązania \([m]\),

\(\alpha\) - kąt wartościowości \([-]\),

\(\eta\) - sztywność łańcucha \([-]\).