Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaś zaczyna się więzienie. Phil Bosmans

Wzór na stałą dysocjacji (stałą równowagi reakcji dysocjacji)

Wzór na stałą dysocjacji (stałą równowagi reakcji dysocjacji) ma postać:

\(K_a = \dfrac{[H^+] [A^-]}{[HA]}\), dla kwasu jednoprotonowego (posiadającego jeden atom wodoru) dysocjującego zgodnie z równaniem:

\(HA \rightleftharpoons H^+ + A^-\)

Wyjaśnienie symboli:

\(K_a \) - stała dysocjacji (stała równowagi reakcji dysocjacji) \([-]\)

\([H^+]\) - stężenie molowe jonów wodorowych powstałych podczas dysocjacji, zmierzone po ustaleniu się stanu równowagi \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\( [A^-]\) - stężenie molowe jonów reszty kwasowej powstałych podczas dysocjacji, zmierzone po ustaleniu się stanu równowagi \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\([HA]\) - stężenie niezdysocjowanych cząsteczek kwasu, zmierzone po ustaleniu się stanu równowagi \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny


Wzory na stopień dysocjacji

Prawo rozcieńczeń Ostwalda