Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaś zaczyna się więzienie. Phil Bosmans

Wzór na stałą równowagi reakcji

Wzór na stałą równowagi reakcji ma postać:

dla procesu \(x A + y B \rightleftharpoons  m C + n D\)

\(K = \dfrac{[C]^m \cdot [D]^n}{[A]^x \cdot [B]^y}\)

Wyjaśnienie symboli:

\([A], [B], [C], [D]\) - stężenia molowe regentów będącymi w stanie równowagi \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\(x, y, m, n\) - wpółczynniki z równania reakcji


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześcienny