Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzór na szybkość inicjacji polimeryzacji rodnikowej

Wzór na szybkość inicjacji polimeryzacji rodnikowej ma postać:

\(R_i=2\phi I_a\)

gdzie:

\(R_i\) - szybkość inicjacji polimeryzacji rodnikowej,

\(\phi\) - wydajność kwantowa - liczba łańcuchów inicjowanych przez zaabsorbowany foton,

\(I_a\) - intensywność zaabsorbowanego promieniowania.