"Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga." Kurs Cudów

Wzór na szybkość poruszania się cząstek koloidalnych

Wzór na szybkość poruszania się cząstek koloidalnych ma postać:

\(A=\cfrac{l}{t}\)

gdzie:

\(A\) - szybkość poruszania się cząstek koloidalnych \([\cfrac{m}{s}]\),

\(l\) - długość drogi przebytej przez cząstki zolu \([m]\),

\(t\) - czas potrzebny na pokonanie drogi \(l\) \([s]\).