Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na szybkość reakcji polimeryzacji rodnikowej

Wzór na szybkość reakcji polimeryzacji rodnikowej ma postać:

\(v=k\cdot [M]\cdot \sqrt{[I]}\)

gdzie:

\(v\) - szybkość reakcji polimeryzacji,

\([M]\) - stężenie monomeru,

\([I]\) - stężenie inicjatora,

\(k\) - stała szybkości rekcji.