"Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli" Marek Aureliusz