Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na warunek rezonansu magnetycznego dla układu rzeczywistego:

Wzór na warunek rezonansu magnetycznego dla układu rzeczywistego ma postać:

\(\upsilon=\cfrac{\gamma}{2\pi}H_o(1-\sigma)\)

gdzie:

\(\upsilon \) - częstość precesji \([MHz]\),

\(\gamma\) - współczynnik giromagnetyczny \([\frac{MHz}{T}]\),

\(H_0\) - natężenie pola magnetycznego \([T]\),

\(\sigma\) - stała ekranowania jąder \([-]\).