"Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga." Kurs Cudów

Wzór na wrażliwość temperaturową

Wzór na wrażliwość temperaturową ma postać:

\(B=\cfrac{\log P(T_1)-\log P(T_2)}{T_1-T_2}\)

gdzie:

\(B\) - wrażliwość temperaturowa \([-]\),

\(P\) - penetracja \([0,1mm]\),

\(T_1\), \(T_2\) - temperatury pomiaru penetracji \([^oC]\).