W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na wpółczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny)

Wzór na wpółczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny) ma postać:

\(k = \dfrac{M}{nF}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(k\) - współczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny) \([\dfrac{\frac{g}{mol}} {\frac{C}{mol}} = \dfrac{g}{mol} \cdot \dfrac{mol}{C}= \dfrac{g}{C}]\)

\(M\) - masa molowa substancji wydzielonej na elektrodzie \([\dfrac{g}{mol}]\)

\(n\) - liczba elektronów wymienianych w procesie połówkowym \([-]\)

\(F\) - stała Faradaya  \(F = 96500 \dfrac{C}{mol}\)


Jednostką równoważnika elektrochemicznego w układzie SI jest \(\dfrac{kg}{C}]\)


Jednostki:

\(g\) - gram

\(C\) - kulomb

\(s\) - sekunda


I prawo Faradaya

II prawo Faradaya

Wzór na ładunek elektryczny

Wzór na wydajność prądowa