Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Wzór na współczynnik retencji (współczynnik pojemnościowy kolumny)

Wzór na współczynnik retencji (współczynnik pojemnościowy kolumny) ma postać:

\(k=\cfrac{t_R-t_M}{t_M}\)

gdzie:

\(k\) - wspólczynnik retencji,

\(t_R\) - calkowity czas retencji \([min]\),

\(t_M\) - zerowy czas retencji \([min]\).