Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Wzór na wysokość równoważną półce teoretycznej (WRTP)

Wzór na wysokość równoważną półce teoretycznej (WRTP) ma postać:

\(H=\cfrac{L}{N}\)

gdzie:

\(H\) - wysokość równoważna półce teoretycznej (WRPT),

\(L\) - długość kolumny,

\(N\) - liczba hipotetycznych półek teoretycznych.