"W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory." Jiddu Krishnamurti

Wzór na względny czas retencji

Wzór na względny czas retencji ma postać:

\(r_{i,w}=\cfrac{t_{R_i}^{'}}{t_{R_w}^{'}}\)

gdzie:

\(r_{i,w}\) - względny czas retencji,

\(t_{R_i}^{'}\) - zredukowany czas retencji dla dowolnej substancji \([min]\),

\(t_{R_w}^{'}\) - zredukownay czas retencji dla substancji wzorcowej  \([min]\).