"Nie chcę zguby twego dziecka" Rozmowa Abrahama (Syn) z Głosem (Duch) Boga (Ojciec)

Wzór na zawartość parafiny w próbce

Wzór na zawartość parafiny w próbce ma postać:

\(c_p=\cfrac{m_Dm_p}{m_Am_E}\cdot 100\%\)

gdzie:

\(c_p\) - zawartość parafiny w próbce \([\%]\),

\(m_D\) - masa destylatu \([g]\),

\(m_p\) - końcowa masa parafiny \([g]\),

\(m_A\) - masa asfaltu \([g]\),

\(m_E\) - naważka destylatu \([g]\).