"W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory." Jiddu Krishnamurti

Wzór na zredukowaną objętość retencji

Wzór na zredukowaną objętość retencji ma postać:

\(V_{R}^{'}=V_R-V_M\)

gdzie:

\(V_{R}^{'}\) - zredukowana objętość retencji \([cm^3]\),

\(V_R\) - całkowita objętość retencji \([cm^3]\),

\(V_M\) - zerowa objętość retencji \([cm^3]\).