Wiesz, że to masz, gdy to sprawia, że czujesz się dobrze. Grupa Janis Joplin

Wzór na mnożnik kapitału własnego


Wzór na mnożnik kapitału własnego (MKW) ma postać:

\(MKW = \dfrac{\text{Aktywa ogółem}}{\text{Kapitał własny}}\)

Aby obliczyć mnożnik kapitału własnego należy podzielić wielkość aktywów ogółem przez wielkość kapitału własnego.