Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Antoine de Saint-Exupery

Wzór na PNN w cenach czynników produkcji

Wzór na PNN w cenach czynników produkcji ma postać:

\(PNN_{ccp} = Y = PNB_{cr} - A\)

Wyjaśnienie symboli:

\(PNN_{ccp}\) - produkt narodowy netto w cenach czynników produkcji

\(Y\) - dochód narodowy

\(A\) - amortyzacja


Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania dochodów

Wzór na obliczanie PKB metodą sumowania wydatków

Wzór na PKB w cenach rynkowych

Wzór na PKB w cenach czynników produkcji

Wzór na PNB w cenach czynników produkcji