W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na saldo bilansu obrotów bieżących

Wzór na saldo bilansu obrotów bieżących ma postać:

\(BB = B_a \: - \: w_{BB} Y \: - \: w_e \dfrac{e \: P_k}{P_z}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(BB\) - saldo bilansu obrotów bieżących

\(B_a\) - autonomiczny element bilansu

\(w_{BB}\) - parametr określający wrażliwość bilansu obrotów bieżących na zmiany dochodu narodowego

\(Y\) - dochód narodowy

\(P_k\) - poziom cen krajowych dóbr

\(P_z\) - poziom cen zagranicznych dóbr

\(w_e\) - parametr określający wrażliwość bilansu obrotów bieżących na zmiany realnego kursu walutowego (takim mianem określa się zazwyczaj iloczyn nominalnego kursu walutowowego i relacji poziomu cen dóbr krajowych do poziomu cen dóbr zagranicznych)


Wzory na saldo bilansu płatniczego