Miłość, która mnie uszczęśliwia to taka, którą mogę dzielić z Tobą. Don Miguel Ruiz

Wzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK


Wzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK ma postać:

\(C/WK = \dfrac{\text{kapitalizacja spółki}}{\text{wartość księgowa}} = \dfrac{\text{cena rynkowa (kurs akcji) 1 akcji }}{\text{wartość księgowa na 1 akcję}}\)


Aby obliczyć wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK należy podzielić cenę rynkową (kurs akcji) 1 akcji przez wartość księgową przypadającą na 1 akcję.