Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pominie ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Wzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej P/BVWzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej  P/BV ma postać:

\(P/BV = \dfrac{\text{rynkowa cena akcji}}{\text{wartość księgowa akcji}}\)


przy czym wartość księgowa spóki = aktywa - zobowiązania - kapitał uprzywilejowany.