Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Wzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej P/BVWzór na wskaźnik ceny do wartości księgowej  P/BV ma postać:

\(P/BV = \dfrac{\text{rynkowa cena akcji}}{\text{wartość księgowa akcji}}\)


przy czym wartość księgowa spóki = aktywa - zobowiązania - kapitał uprzywilejowany.