Moja i Twoja nadzieja pozwoli uczynić nam cuda. Zjednoczeni artyści.

Wzór na wskaźnik ceny do zysku C/Z


Wzór na wskaźnik ceny do zysku ma postać:

\(C/Z = \dfrac{\text{kapitalizacja spółki}}{\text{zysk}} = \dfrac{\text{cena rynkowa (kurs akcji) 1 akcji}}{\text{zysk na 1 akcję}}\)


Wskaźnik ceny do zysku wyliczamy poprzez podzielenie bieżącego kursu jednej akcji przez zysk przypadający na jedną akcję spółki.