Dobrze jest dzielić się wiarą, gdy wiarą jest miłość :) Tomasz Juda

Wzór na wskaźnik siły względnej RSI


Wzór na wskaźnik siły względnej RSI ma postać:

\(RSI = 100 - \dfrac{100}{1 + RS}\)

\(RS = \dfrac{U}{D}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(RSI\) - wskaźnik siły względnej 

\(U\) - średnia wartość wzrostu cen zamknięcia z ostatnich n dni

\(D\) - średnia wartość spadku cen zamknięcia z ostatnich n dni