Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Wzór na wskaźnik zmiany ROC


Wzór na wskaźnik zmiany ROC (Rate of Change) ma postać:

\(ROC = \dfrac{P_t - P_{t-n}}{P_{t-n}}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(ROC\) - wskaźnik zmian

\(P_t\) - kurs w danym czasie t

\(P_{t-n}\) - kurs sprzed n okresów (np. dni) od czasu t 

Zatem, wskaźnik zmian wyznaczamy jako stosunek różnic kursów w danym okresie czasu przez kurs sprzed n okresów od czasu t.