Nie gniewam się nigdy na nikogo. Don Juan / Carlos Castaneda

Wzory na wskaźniki zadłużenia


Wzór na wskaźnik ogólnego zadłużenia ma postać:

\(\text{Wskaźnik ogólnego zadłużenia} = \dfrac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{aktywa ogółem}}\)


Wzór na wskaźnik zadłużenia kapitału własnego ma postać:

\(\text{Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego} = \dfrac{\text{zobowiązania ogółem}}{\text{kapitał własny}}\)


Wzór na wskaźnik zadłużenia długoterminowego ma postać:

\(\text{Wskaźnik zadłużenia długoterminowego} = \dfrac{\text{zobowiązania długoterminowe}}{\text{kapitał własny}}\)