Każdy człowiek ma swoją cząstkę w duchu świata, łączącym całą ludzkość. Ralph Waldo Emerson

Wzory na wskaźniki zyskowności sprzedażyWzór na wskaźnik zyskowności sprzedaży (GPM ang. Gross Profit Margin) ma postać:

\(GPM = \dfrac{\text{sprzedaż netto - koszt towarów sprzedanych}}{\text{sprzedaż netto}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik zyskowności sprzedaży netto ma postać:

\(GPM_{netto} = \dfrac{\text{zysk netto}}{\text{sprzedaż netto}}\cdot 100\%\)


Wzór na wskaźnik zyskowności sprzedaży brutto ma postać:

\(GPM_{brutto} = \dfrac{\text{zysku brutto}}{\text{sprzedaż netto}}\cdot 100\%\)