"Nie wolno zmuszać do wierzenia, ponieważ wiara musi pochodzić z wolnej woli" Tomasz

Wzór na kąt rozbieżności wiązki światła laserowego

Wzór na kąt rozbieżności wiązki światła laserowego ma postać:

\(\theta=\cfrac{\lambda}{d}\)

gdzie:

\(\theta\) - kąt rozbieżności wiązki światła laserowego \([rad]\),

\(\lambda\) - długość fali światła emitowanego przez laser \([m]\),

\(d\) - średnica wiązki lasera \([m]\).