Miłość – to światło, to niebo, to życie! Juliusz Słowacki

Wzór na pęd

Wzór na pęd ma postać:

\(p = m \cdot v    [kg \cdot \dfrac{m}{s}]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(p\) - pęd  \([kg \cdot \dfrac{m}{s}]\)

\(m\) - masa \([kg]\)

\(v\) - prędkość \([\frac{m}{s}]\)

 
Jednostki:

\(N\) - niuton

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

\(m\) - metr


Moment pędu