Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Potencjał w otoczeniu ładunku punktowego

Potencjał w otoczeniu ładunku punktowego ma postać:

\(V = \dfrac{Q}{4 \pi \varepsilon} \dfrac{1}{r} = \dfrac{1}{2 \pi \varepsilon} \dfrac{Q}{r}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - potencjał w otoczeniu ładunku punktowego \([\dfrac{C}{\frac{F}{m}\cdot m} = \dfrac{C}{\frac{C}{V}} = C \cdot \dfrac{V}{C} = V]\)

\(Q\) - ładunek \([C]\)

\(\varepsilon\) - przenikalność elektryczna \([\dfrac{F}{m} = \dfrac{\frac{C}{V}}{m}]\)

\(r\) - odległość badanego punktu od ładunku wytwarzającego pole \([m]\)


Jednostki:

\(C\) - kulomb

\(F\) - farad

\(m\) - metr

\(V\) - wolt