"Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli" Marek Aureliusz

Wzór na poziom mocy akustycznej

Aby obliczyć tą wartość niezbędne jest obliczenie mocy akustycznej.
Wzór na poziom mocy akustycznej obliczamy ze wzoru:

\(L=10\cdot \log \dfrac{P}{P_0}\)

gdzie:

\(L\) – poziom mocy akustycznej [dB]

\(P\) – moc akustyczna [W]

\(P_0\) – moc akustyczna odniesienia, która wynosi \(P_0= 10^{-12}W\)