"Kiedy szukałem i odnalazłem, ciągle Cię kocham" Queen/These Are The Days of Our Life

Wzór na poziom natężenia dźwięku (Poziom ciśnienia akustycznego)


Służy do określenia skali decybela, która odnosi się do progu słyszalności. Aby obliczyć poziom natężenia dźwięku trzeba znać natężenie dźwięku.

Wzór na poziom natężenia dźwięku to:

\(\beta =10\cdot \log \dfrac{I}{I_0}\)

gdzie:

\(\beta\) – poziom natężenia dźwięku [dB],

\(I\) – natężenie badanego dźwięku \(\dfrac{W}{m^2}\),

\(I_0\) – natężenie progu słyszalności, które wynosi \(I_0=10^{-12}\:\dfrac{W}{m^2}\)