Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na prędkość liniową w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym

Wzór na prędkość liniową w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym ma postać:

\(V = V_0 + a \cdot t    [\dfrac{m}{s}]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - prędkość   \([\dfrac{m}{s} + \dfrac{m}{s^2} \cdot s = \dfrac{m}{s}]\)

\(V_0\) - prędkość początkowa ciała \([\dfrac{m}{s}]\)

\(a\) - przyspieszenie \([\dfrac{m}{s^2}]\)

\(t\) - czas \([s]\)


Jednostki:

\(s\) - sekunda

\(m\) - metr

 
 
Wzór na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym

Wzór na prędkość średnią w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowy przyspieszonym

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym przyspieszonym