Nie ma nic bardziej prawdziwie artystycznego niż kochanie ludzi. Vincent Van Gogh

Wzór na dodawanie liczb zespolonych (urojonych)

Wzór na dodawanie liczb zespolonych (urojonych) ma postać:

\((a,b) + (c, d) = (a + c, \:  b + d)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c, d\) - liczby rzeczywiste


Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/