Bóg jest we wszystkim, co widzę, ponieważ jest w moim umyśle. Kurs Cudów

Wzór na dzielenie liczb zespolonych (urojonych)

Dzielenie liczb zespolonych (urojonych) ma postać:

\((a,b) : (c,d) = (\dfrac{ac + bd}{c^2 + d^2}, \dfrac{bc - ad}{c^2 + d^2})\);  \((c, d) \neq (0,0)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c, d\) - liczby rzeczywiste różne od 0