Nigdy nie odnajdziesz spokoju umysłu, jeśli nie posłuchasz swojego serca. George Michael

Jedynka trygonometryczna


Jedynka trygonometryczna ma postać:

\(sin^2 \alpha + cos^2 \alpha = 1\)

Jest ona prawdziwa dla każdej wartości kąta \(\alpha \in R\)