Zrozumieć – przebaczyć. Terencjusz

Wzór na logarytm ilorazu

Wzór na logarytm ilorazu ma postać:

\(log_a \dfrac{b_1}{b_2} = log_a b_1 - log_a b_2\),   gdy    \( b_1, b_2 \in R^+ \: a \in R^+ \setminus \left \{ 1 \right \} \)

Wyjaśnienie symboli:

\(b_1, b_2\) - liczby rzeczywiste dodatnie

\(a\) - liczba rzeczywiste dodatnia  z wyłączeniem liczby 1
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/