Cokolwiek jest, jest w Bogu i nic bez Boga nie może być, ani dać się pojąć. Baruch Spinoza

Wzór na logarytm potęgi

Wzór na logarytm potęgi ma postać:

\(log_a b^m = m \cdot log_a b\),   gdy  \( b \in R^+ \: a \in R^+ \setminus \left \{ 1 \right \} \: i \: m \in R\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m\) - liczba rzeczywista

\(b\) - liczba rzeczywista dodatnia

\(a\) - liczba rzeczywista dodatnia z wyłączeniem liczby 1